Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č,112021,o mistním poplatku za obecni systém odpadového hospodářství.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č.2/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č.1/2019 o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňováníkomunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trstěnice

Nařízení obce Trstěnice č.1/2015, kterýn se vydává tržní řád

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č. 2/2004, která mění a doplňuje vyhlášku   o místních poplatcích č. 1/2003

  

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č. 1/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

Vyhláška č. 1/2001 obce Trstěnice o nakládání s komunálním odpadem na území obce Trstěnice

1.1.2002

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděníé, využívání

a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice o místních poplatcích .pdf

Obecně závazná vyhláška obce Trstěnice č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: