Aktuality


Covid-19 základní informace

COVID-19_letak+starostum.pdfNakládání s odpady - coronavirus

SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdfOznámení České pošty

žádost důchod plná moc.pdf

žádost o změnu - odnosný důchod - doručení na adresu.pdfZákladní informace a doporučení pro občany COVID

COVID-19_letak+starostum.pdfNouzový stav COVID-19 Koronavirus

http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-souvislosti-s-vyskytem

Krajský hygienická stanice: 773 768 994

Infolinka koronavirus:  724 810 106,   725 191 367Platba Místního poplatku

OZNÁMENÍ  POPLATNÍKŮM  MÍSTNÍHO  POPLATKU  ZA  ODPADY  A  MÍSTNÍHO POPLATKU  ZA  PSA  NA  ROK   2020 

            Obec  Trstěnice oznamuje občanům,  že místní  poplatek  za odpady a psy je možno hradit hotově v kanceláři OÚ od pondělí 2.3.2020 nebo bezhotovostně převodem  na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu  1581840319/0800, a to pod VS :

  • odpady   1340xxx
  • pes           1341xxx

místo xxx  doplnit číslo popisné domu majitele.

Místní poplatek za odpady pro rok 2020   je 516,- Kč za jednoho obyvatele   a  516,- Kč za dům,  který neslouží k trvalému bydlení.

Místní poplatek za psa pro rok 2020 je 80,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

Splatnost místního poplatku za odpady je za I. pololetí do 31. 3. 2020 a za II.pololetí do 30. 9. 2020.

Splatnost místního poplatku za psa je do 31. 3. 2020.

Úhradu místního poplatku za odpady bude dokládat známka, kterou obdrží každý, kdo místní poplatek za odpady zaplatí. Známka se nalepí na popelnici, aby  svozová firma věděla, že je poplatek za svoz uhrazený. Do konce měsíce března 2020 musí mít všichni poplatníci na popelnicích známky nalepeny.Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad.pdf24. Reprezentační ples

plakat ples.docKulturní akce v lednu M.Krumlov

LEDEN 2020.docSpeciální exkurze v JE Dukovany

03_Speciální zimní exkurze v JE Dukovany.docx