Aktuality


Taneček pod lípami

Plakát taneček.docxGDPR

Informační povinnost GDPR.docxFaktury za vodné a stočné

Oznamujeme občanům , že od pondělí 14. května 2018 si můžete vyzvednout v kanceláři OÚ faktury za vodné a stočné. Faktury můžete zaplatit přímo v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce.Odečet vodoměrů

Obecní úřad Trstěnice oznamuje všem odběratelům vody z obecního vodovodu, že od úterý  24.dubna 2018 se bude provádět odečet odebrané vody z vodoměrů. Žádáme všechny odběratele vody, aby zpřístupnili a vyčistili šachty na vodu. Ti kteří mají vodoměry na nepřístupných místech ať napíší stav vodoměru na lístek a zanechají ho na dveřích, či jiném přístupném místě.

         Úhrada za odebranou vodu je možná buď  hotově nebo převodem na účet obce. Upřesníme Vám kdy budou nachystané faktury za vodné a stočnéNebezpečný odpad

Nebezpečný odpad.pdfVelkoobjemové kontejnery

OZNÁMENÍ  PRO   OBČANY

 

         Obecní úřad Trstěnice oznamuje občanům, že od pátku 27.4.2018 do neděle 29.4.2018 přistaví svozová firma odpadů FCC Česká republika s.r.o. do naší obce velkoobjemové kontejnery na odpad, který se nedává do popelnic. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad (jako například pneumatiky, ledničky, počítače), biologický odpad ze zahrad a stavební suť.

         Jeden kontejner bude umístěn na prostranství za pohostinstvím  a druhý u fotbalového hřiště.Velikonoce v JE Dukovany

velikonoce2018_EDU.pdfOznámení poplatníkúm místního poplatku za odpady a psy na rok 2018

  Obec  Trstěnice oznamuje občanům,  že místní  poplatek  za odpady a psy je možno hradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně převodem  na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu  1581840319/0800, a to pod VS :

  • odpady   1340xxx
  • pes           1341xxx

místo xxx  doplnit číslo popisné domu majitele.

Místní poplatek za odpady pro rok 2018   je 516,- Kč za jednoho obyvatele  a  516,- Kč za dům,  který neslouží k trvalému bydlení.

Místní poplatek za psa pro rok 2018 je 80,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

Splatnost místního poplatku za odpady je za I. pololetí do 31. 3. 2018 a                        za II.pololetí do 30. 9. 2018.

Splatnost místního poplatku za psa je do 31. 3. 2018.

Úhradu místního poplatku za odpady bude dokládat známka, kterou obdrží každý, kdo místní poplatek za odpady zaplatí. Známka se nalepí na popelnici, aby  svozová firma věděla, že je poplatek za svoz uhrazený. Do konce měsíce března 2018 musí mít všichni poplatníci na popelnicích známky nalepeny. 

Místní poplatky se začnou vybírat od pondělí 5. 3. 2018 v úředních hodinách.

 

Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu 3.března 2018 od 10.00 do 10.50 hod. u obecního úřadu.

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa.

Cena vakcíny proti vzteklině je 180,- Kč a cena kombinované vakcíny 340,- Kč.Výzva vlastníkům nemovitosti

Výzva vlastníkům nemovitostí.pdf

Seznam pozemků.pdfOdečet elektroměrů

Eon Č.R. oznamuje občanům, že ve dnech 15. a 16.  2.  2018  bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.