Aktuality


Velkoobjemové kontejnery

OZNÁMENÍ  PRO   OBČANY

 

         Obecní úřad Trstěnice oznamuje občanům, že od pátku 27.4.2018 do neděle 29.4.2018 přistaví svozová firma odpadů FCC Česká republika s.r.o. do naší obce velkoobjemové kontejnery na odpad, který se nedává do popelnic. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad (jako například pneumatiky, ledničky, počítače), biologický odpad ze zahrad a stavební suť.

         Jeden kontejner bude umístěn na prostranství za pohostinstvím  a druhý u fotbalového hřiště.Velikonoce v JE Dukovany

velikonoce2018_EDU.pdfOznámení poplatníkúm místního poplatku za odpady a psy na rok 2018

  Obec  Trstěnice oznamuje občanům,  že místní  poplatek  za odpady a psy je možno hradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně převodem  na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu  1581840319/0800, a to pod VS :

  • odpady   1340xxx
  • pes           1341xxx

místo xxx  doplnit číslo popisné domu majitele.

Místní poplatek za odpady pro rok 2018   je 516,- Kč za jednoho obyvatele  a  516,- Kč za dům,  který neslouží k trvalému bydlení.

Místní poplatek za psa pro rok 2018 je 80,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

Splatnost místního poplatku za odpady je za I. pololetí do 31. 3. 2018 a                        za II.pololetí do 30. 9. 2018.

Splatnost místního poplatku za psa je do 31. 3. 2018.

Úhradu místního poplatku za odpady bude dokládat známka, kterou obdrží každý, kdo místní poplatek za odpady zaplatí. Známka se nalepí na popelnici, aby  svozová firma věděla, že je poplatek za svoz uhrazený. Do konce měsíce března 2018 musí mít všichni poplatníci na popelnicích známky nalepeny. 

Místní poplatky se začnou vybírat od pondělí 5. 3. 2018 v úředních hodinách.

 

Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu 3.března 2018 od 10.00 do 10.50 hod. u obecního úřadu.

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa.

Cena vakcíny proti vzteklině je 180,- Kč a cena kombinované vakcíny 340,- Kč.Výzva vlastníkům nemovitosti

Výzva vlastníkům nemovitostí.pdf

Seznam pozemků.pdfOdečet elektroměrů

Eon Č.R. oznamuje občanům, že ve dnech 15. a 16.  2.  2018  bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.Výsledky voleb prezidenta ČR

Výsledky volby prezidenta České republiky konané dne 26.1. a 27.1.2018 v obci Trstěnice

 

v stálém seznamu voličů bylo zapsáno  449   voličů, bylo odevzdáno  300  platných hlasů   tj.  66,8 %

7.

Ing. Miloš Zeman

186 hlasů

Tj. 62%

           

9.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

114 hlasů

               
                     

 Výtěžek Tříkrálové sbírky

Při Tříkrálové sbírce se v obci Trstěnice 14. ledna 2018 vybralo 18 054,- Kč a 1 euro.Výsledek voleb prezidenta ČR 2018

Výsledky voleb 2018.xlsx22. Obecní ples

plakat ples.docTermíny svozů odpadů v roce 2018

TRSTĚNICE 2018.xls
15. 11. Leopold

Zítra: Otmar
Meteoradar

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

221298