Hlášení 26.8.2019Milí žáci, rodiče a přátelé  Základní školy ve Višňovém,

srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, které proběhne v pondělí 2. září 2019 v 7.30 před budovou školy. Žáci nechť si s sebou přinesou přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby a prvňáčci navíc aktovky na svoje první školní potřeby.

Těšíme se na setkání s Vámi

pracovníci školy

 

Obecní úřad Trstěnice oznamuje občanům, že od pátku 20.9.2019 do neděle 22.9.2019 přistaví svozová firma odpadů FCC Česká republika s.r.o. do naší obce velkoobjemové kontejnery na odpad, který se nedává do popelnic. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad (jako například pneumatiky, ledničky, počítače), biologický odpad ze zahrad a stavební suť.

         Jeden kontejner bude umístěn na prostranství za pohostinstvím  a druhý u fotbalového hřiště.

  Obec  Trstěnice oznamuje občanům,  že místní  poplatek  za odpady  na    II. pololetí r. 2019  je možno hradit hotově v kanceláři OÚ od pondělí 2. 9. 2019 nebo bezhotovostně převodem  na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu  1581840319/0800,  a to pod VS :   1340xxx

místo xxx  doplnit číslo popisné domu majitele.

Místní poplatek za odpady na II. pololetí  roku 2019   je 258,- Kč za jednoho obyvatele nebo dům, který neslouží k trvalému bydlení.

Splatnost místního poplatku za odpady za II. pololetí je do 30. 9. 2019

 

pozvánka 2019.docx