Hlášení 2.1.2020V sobotu 4.1.2020 od 13.00 hodin v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka. Koledníci budou v doprovodu dospělé osoby a mohou se prokázat průkazem koledníka.