Nouzový stav COVID-19 Koronavirushttp://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-souvislosti-s-vyskytem

Krajský hygienická stanice: 773 768 994

Infolinka koronavirus:  724 810 106,   725 191 367