Aktuality


Oznámení poplatníkúm místního poplatku za odpady a psy na rok 2018

  Obec  Trstěnice oznamuje občanům,  že místní  poplatek  za odpady a psy je možno hradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně převodem  na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu  1581840319/0800, a to pod VS :

  • odpady   1340xxx
  • pes           1341xxx

místo xxx  doplnit číslo popisné domu majitele.

Místní poplatek za odpady pro rok 2018   je 516,- Kč za jednoho obyvatele  a  516,- Kč za dům,  který neslouží k trvalému bydlení.

Místní poplatek za psa pro rok 2018 je 80,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

Splatnost místního poplatku za odpady je za I. pololetí do 31. 3. 2018 a                        za II.pololetí do 30. 9. 2018.

Splatnost místního poplatku za psa je do 31. 3. 2018.

Úhradu místního poplatku za odpady bude dokládat známka, kterou obdrží každý, kdo místní poplatek za odpady zaplatí. Známka se nalepí na popelnici, aby  svozová firma věděla, že je poplatek za svoz uhrazený. Do konce měsíce března 2018 musí mít všichni poplatníci na popelnicích známky nalepeny. 

Místní poplatky se začnou vybírat od pondělí 5. 3. 2018 v úředních hodinách.

 

Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu 3.března 2018 od 10.00 do 10.50 hod. u obecního úřadu.

Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz psa.

Cena vakcíny proti vzteklině je 180,- Kč a cena kombinované vakcíny 340,- Kč.Výzva vlastníkům nemovitosti

Výzva vlastníkům nemovitostí.pdf

Seznam pozemků.pdfOdečet elektroměrů

Eon Č.R. oznamuje občanům, že ve dnech 15. a 16.  2.  2018  bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.Výsledky voleb prezidenta ČR

Výsledky volby prezidenta České republiky konané dne 26.1. a 27.1.2018 v obci Trstěnice

 

v stálém seznamu voličů bylo zapsáno  449   voličů, bylo odevzdáno  300  platných hlasů   tj.  66,8 %

7.

Ing. Miloš Zeman

186 hlasů

Tj. 62%

           

9.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

114 hlasů

               
                     

 Výtěžek Tříkrálové sbírky

Při Tříkrálové sbírce se v obci Trstěnice 14. ledna 2018 vybralo 18 054,- Kč a 1 euro.Výsledek voleb prezidenta ČR 2018

Výsledky voleb 2018.xlsx22. Obecní ples

plakat ples.docTermíny svozů odpadů v roce 2018

TRSTĚNICE 2018.xlsAdvent 2017 v Trstěnicích

3.12.2017      18.00  Rozsvícení vánočního stromu -   park na návsi

5.12.2017      17.00  Příjezd Mikuláše s čerty -   park na návsi

10.12.2017    16.00 Posezení seniorů  -  Hostinec U parku

19.12.2017    17.00 Vánoční besídka  -  sokolovna

1.1.2018        00.30 Slavnostní přípitek u kapličky

6.1.2018        20.00 Obecní ples

7.1.2018        14.00  Dětský maškarní plesPlacení vodného a stočného

Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné jsou nachystané. Můžete si je vyzvednout od pondělí  13.11. 2017 v úředních hodinách v  kanceláři obecního úřadu. Faktury je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce, který je na faktuře uveden.
19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Meteoradar

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

210241