Aktuality


Rozloučení s prázdninami

ukončení.pdfPřihlašování obědů ZŠ Višňové

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že z důvodu čerpání dovolené můžete přihlašovat žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování na školní rok 2017/2018 od 7. srpna do 18. srpna. Učinit tak můžete telefonicky (515 339 138) nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Využívejte prosím vchod do jídelny od školního hřiště. Děkujeme.

 Taneční zábava ve Višňové

VIŠŇOVÉ 26-8-2017.jpgStandardy sociální péče

st1.pdf

st1a.pdf

st2.pdf

st3.pdf

st4.pdf

st4a.pdf

st5.pdf

st5a.pdf

st6.pdf

st7.pdf24 hodin otevřených dveří v JE Dukovany

24 hodin otevřených dveří_JE Dukovany_plakát.pdfNabídka zaměstnání

Inzerce - nabídka práce kuchař.docxWorkshop Policie ČR

plakatZNzáříwork.JPGOslavy 80 let ZŠ a MŠ Trstěnice, Taneček pod lípami, Jarmark

Plakát.jpgZákaz nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Moravský Krumlova , odbor životního prostředí, jako věcně  a místně příslušný vodoprávní úřad zakazuje  od 21.6.2017 až do odvolání  obecné nakládání s povrchovými vodami tj. zalévání zahrad, napouštění nádrží, bazénů pro vlastní potřebu apod.  -  opatření se týká Trstěnického potoka. Celé opatření je vyvěšeno na úřední desce obce ( elek. a kamen.).

V  této věci vodoprávní úřad dále upozorňuje, že v případě pokračujícího výraznějším nedostatku srážkové činnosti, jež by přineslo nasycení půdního prostředí a dlouhodobé zvýšení hladin povrchových vod nad hodnoty minimálních zůstatkových průtoků, bude vodoprávní úřad nucen přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme právnické a fyzické osoby, že nakládání s povrchovými vodami, dle § 8 zákona o vodách (odběr za pomocí čerpadla, převádění, akumulování, a vzdouvání povrchových vod, využívání jejich energetického potenciálu atd.) je možné pouze na základě platného povolení k nakládání s povrchovými vodami a za předpokladu důsledného dodržování podmínek stanovených v příslušném povolení. V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje na striktní dodržování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku v příslušném povolení, jehož nedodržení povolené nakládání s povrchovými vodami omezuje nebo přímo zakazuje.

Zástupci zdejšího správního orgánu budou ve spolupráci s Městskou policií Města Moravský Krumlov situaci na vodních tocích a dodržování zákazu stanoveného v tomto opatření obecné povahy monitorovat přímo v terénu.Výběrové řízení - kuchařka

inzerát.pdf