Hlášení 30.8.2017Obec Trstěnice oznamuje občanům, že místní poplatek za odpady na II. pololetí r. 2017 je možno hradit hotově v kanceláři OÚ od pondělí 4. 9. 2017 nebo bezhotovostně převodem na účet obce u ČS, a.s., čís. účtu 1581840319/0800, a to pod VS :   1340xxx, místo xxx doplnit číslo popisné domu majitele.Místní poplatek za odpady na II. pololetí roku 2017   je 228,- Kč za jednoho obyvatele nebo dům, který neslouží k trvalému bydlení.

Splatnost místního poplatku za odpady za II. pololetí je do 30. 9. 2017